Odzyskiwanie danych w niezawodne sztuczki.

Odzyskiwanie danych Jak wybrać właściwą metodę odzyskiwania danych

W zależności od systemu plików, trybu awarii i wieku urządzenia pamięci masowej dostępnych jest kilka metod odzyskiwania danych. Uszkodzenia fizyczne można naprawić, wymieniając komponenty sprzętowe, natomiast uszkodzenia logiczne można naprawić za pomocą specjalistycznego oprogramowania, które kopiuje nieprzetworzone dane na nowe urządzenie. Koszt odzyskiwania danych różni się w zależności od urządzenia pamięci masowej, ale w większości przypadków nie przekracza możliwości finansowych użytkownika. Oto jak wybrać metodę odpowiednią dla Twoich potrzeb. Zaczynajmy!

Odzyskiwanie danych zależy od systemu plików

Jakiego systemu plików należy użyć do odzyskania danych? Zasadniczo to system plików decyduje o szansach na pomyślne odzyskanie danych. Systemy NTFS systemu Windows zachowują informacje o opisie pliku po jego usunięciu, natomiast systemy UTF i FAT niszczą te informacje po usunięciu pliku. To, czy plik można odzyskać, zależy od systemu plików i oprogramowania do odzyskiwania danych. W większości przypadków istnieje duża szansa powodzenia.

System plików to podstawowy mechanizm zarządzania danymi na urządzeniu pamięci masowej. Kontroluje on alokację i przechowywanie danych, a także określa sposób obsługi danych podczas ich formatowania. Dobre zrozumienie zachowania systemu plików jest niezbędne do odzyskiwania danych, a wybór odpowiedniego oprogramowania jest kluczowy. W tym artykule wyjaśniono, jak działają systemy plików i jak wybrać najlepsze oprogramowanie do odzyskiwania danych. W większości przypadków systemy plików działają w ten sam sposób.

Analiza metadanych to proces przywracania utraconych plików z uszkodzonego systemu plików. Metoda ta wykorzystuje ukryte informacje o usługach w systemie plików w celu odtworzenia oryginalnych nazw plików, struktury folderów i hierarchii katalogów. Jeżeli odzyskiwanie metadanych powiedzie się, może być możliwe odzyskanie oryginalnej nazwy pliku, daty i znacznika czasu, a także struktury folderów. Metoda ta może być jednak trudna, jeżeli system plików jest uszkodzony lub brakuje w nim kluczowych elementów.

W określeniu prawdopodobieństwa sukcesu dużą rolę odgrywa rodzaj uszkodzenia i manipulacji wykonywanych przez użytkownika. Dobry program do odzyskiwania danych zidentyfikuje dokładną lokalizację i typ uszkodzenia. Uzyskując dokładny obraz uszkodzonego systemu plików, program będzie w stanie określić, w jaki sposób najlepiej odzyskać dane. Istnieje kilka rodzajów oprogramowania do odzyskiwania plików, w zależności od rodzaju uszkodzenia. Gdy dysk twardy zostanie uszkodzony w wyniku zdarzenia fizycznego, takiego jak upuszczenie go lub nagły dźwięk, może to spowodować uszkodzenie powierzchni talerzy dysku. W przypadku wielokrotnego włączania i wyłączania dysku twardego szanse na pomyślne odzyskanie danych będą niewielkie.

Jest to proces jednorazowy

Jeśli doszło do katastrofalnej utraty danych, należy utworzyć niezawodną kopię zapasową danych. Idealnie byłoby mieć kopię zapasową danych z okresu co najmniej jednego roku, ale jeśli dane zostały utracone, im dłuższa kopia zapasowa, tym lepiej. Zawsze warto opracować plan odzyskiwania danych po awarii, aby być przygotowanym na wypadek, gdyby z komputerem stało się coś katastrofalnego.

Głównym winowajcą utraty danych jest tabela alokacji plików. Plik może nadal znajdować się na dysku twardym, ale informacje o nim są przechowywane w innym miejscu. System operacyjny Windows śledzi zawartość plików za pomocą tabeli alokacji plików. Tablicę alokacji plików można porównać do spisu treści książki. Właściwe pliki to strony. Po uzyskaniu nazwy pliku oraz znacznika daty i godziny oprogramowanie wykorzysta te informacje do odtworzenia nagłówka pliku.

Pierwszym krokiem w odzyskiwaniu danych jest odłączenie zasilania od uszkodzonego dysku. Zwiększa to szanse na pomyślne odzyskanie danych. Należy również pamiętać, że proces odzyskiwania danych jest czasochłonny. Konieczne może być przetransportowanie taśm lub dysków, co zajmie więcej miejsca niż się posiada. Nie wszystkie dane produkcyjne muszą zostać odzyskane, aby można było wznowić działalność. Określ, które dane są niezbędne, a które nie.

Kopia zapasowa to kopia danych znajdujących się w systemie. Ważne jest, aby często tworzyć kopie zapasowe danych, aby zminimalizować możliwość ich utraty. Przechowywanie kopii zapasowych danych w wielu miejscach zapewnia zarówno bezpieczeństwo, jak i elastyczność. Kopia zapasowa będzie w stanie przywrócić dane z wcześniejszego punktu w czasie. W ten sposób można szybko i łatwo odzyskać dane, które zostały utracone w wyniku awarii.

Trudno jest wykonać

Korzystając z prostych narzędzi i metod, można wykonać podstawowe czynności związane z odzyskiwaniem danych. Bardziej złożone przypadki mogą wymagać interwencji specjalisty. W takich przypadkach specjalista ds. odzyskiwania danych przeprowadza procedurę zwaną wyodrębnianiem danych w celu odzyskania uszkodzonych plików. Odzyskiwanie danych wykorzystuje wiedzę o strukturze plików do przywrócenia uszkodzonych plików. Ten rodzaj odzyskiwania danych jest często droższy niż samodzielne próby. Oto kilka najczęstszych powodów, dla których odzyskiwanie danych może być trudne.

To jest drogie

Koszt odzyskiwania danych z dysku twardego to bardzo złożona kwestia. Różnią się one znacznie w zależności od rodzaju problemu i ilości danych, które trzeba odzyskać. Większość firm świadczących usługi odzyskiwania danych oferuje bezpłatną ocenę sytuacji, a także przedstawia szacunkowe koszty oraz kwotę, jaką można odzyskać. Można również zapytać usługodawcę, czy posiada politykę gwarancyjną. W takich przypadkach warto poszukać innego miejsca do odzyskania danych.

Koszt odzyskiwania danych różni się w zależności od firmy. Niektórzy pobierają zryczałtowaną opłatę, ale nie jest to realistyczne. Dyski twarde mają różne punkty awarii, a niektóre z nich są trudniejsze do naprawienia niż inne. Opłata ryczałtowa nie odzwierciedla czasu i umiejętności potrzebnych do odzyskania danych. Co więcej, ceny odzyskiwania danych zależą od wielkości urządzenia pamięci masowej i jego całkowitej pojemności. Jeśli dysk twardy ma niewielką pojemność, może się okazać, że nie trzeba będzie płacić więcej niż 100 USD.

Koszt procesu będzie się różnił w zależności od tego, czy trzeba odzyskać jeden gigabajt danych, czy kilka terabajtów. Odzyskiwanie danych może być kosztowne, jeśli trzeba odzyskać kilka terabajtów danych. Należy również pamiętać, że istotnym czynnikiem jest czas potrzebny na odzyskanie danych. Niektóre firmy pobierają opłaty nawet za 10 terabajtów danych. W takich przypadkach najlepiej całkowicie zrezygnować z tego procesu.

Koszt odzyskiwania danych może wynosić od 50 do ponad 2 500 USD, w zależności od ilości danych, które trzeba odzyskać. Zazwyczaj firmy te oferują bezpłatną wycenę, dzięki czemu można się zorientować, ile trzeba będzie zapłacić za usługę. Jeśli chcesz odzyskać dane natychmiast, najbezpieczniejszym sposobem jest wysłanie dysku twardego do profesjonalisty. Nie należy podejmować takich prób bez znajomości zagadnień technicznych.

Wymaga specjalistycznego sprzętu

Odzyskiwanie danych z dysków twardych to proces odzyskiwania danych z uszkodzonego lub zniszczonego dysku twardego. Informacje na dyskach twardych są zapisywane na talerzach z tlenku metalu, które obracają się z prędkością 15 000 obrotów na minutę. Ładunki magnetyczne są odczytywane przez ramię siłownika, które znajduje się jedną milionową cala nad powierzchnią talerza. Nawet jeśli nośnik jest uszkodzony, może nadal zapisywać dane. Producenci nośników pamięci nieustannie dążą do kompresji większej ilości informacji na mniejszych powierzchniach. Aby odzyskać informacje z uszkodzonych nośników, specjalista ds. odzyskiwania danych potrzebuje specjalistycznego sprzętu, środowiska clean room oraz zaawansowanych umiejętności i kreatywności.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]